โครงการอบรม “ท้องถิ่นกับปัญหาและแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ” รุ่นที่ 1ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น: CLOGS

กำหนดจัด โครงการอบรม “ท้องถิ่นกับปัญหาและแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ” รุ่นที่ 1

วันที่ 5 มกราคม 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 13 มกราคม 2560

ณ ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ทแอนด์สปา เชียงใหม่

ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย


ลงทะเบียนได้ 4 ช่องทางดังนี้

1. https://goo.gl/forms/sygqIbFuJWe87zPA3
  
2. สแกน QR CODE

 
3. ส่งแบบตอบรับทาง Email: clogs.cmu.ac.th 
 
4. ส่งแบบตอบรับทาง FAX: 053 942 988

 

Attachments

 

CF Form Project01_2017.pdf

  • PDF
  • 188.62 kB
  • 2016-12-09 08:16:15

Project01_2017-PR.pdf

  • PDF
  • 166.33 kB
  • 2016-12-09 08:16:22

Galleries

 

Envi2017.jpg
Envi2017.jpg
Poster-P01-edit.jpg
Poster-P01-edit.jpg