การนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติสหกิจศึกษา สำนักวิชาการเมืองและการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติสหกิจศึกษา
 

สำนักวิชาการเมืองและการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559

เวลา 08.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ

กำหนดการ 

Attachments

 

กำหนดการนำเสนอสหกิจ 2559 (ปรับ).pdf

  • PDF
  • 90.80 kB
  • 2016-12-10 11:53:41

กำหนดการนำเสนอสหกิจ 2559 (ปรับ).pdf

  • PDF
  • 90.80 kB
  • 2016-12-10 11:53:43

Galleries

 

image1.JPG
image1.JPG