ขอเชิญบัณฑิตและมหาบัณฑิต เข้าร่วมงานแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 51
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขอเชิญบัณฑิตและมหาบัณฑิต

เข้าร่วมงาน "แสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 51"
ในวันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 08.00 - 14.00 น.
ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


กำหนดการงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต 


**ขอความร่วมมือบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านนำชุดครุยมาในวันที่ 20 มกราคม 2560 เพื่อร่วมถ่ายรูปหมู่ร่วมกับคณาจารย์

ขอความร่วมมือบัณฑิตและมหาบัณฑิตกรอกแบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ฯ
ภายในวันที่ 18 มกราคม 2560 

Attachments

 

กำหนดการโครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต-มหาบัณฑิตและศิษย์เก่าดีเด่น-59 (1).pdf

  • PDF
  • 69.89 kB
  • 2017-01-05 13:48:15

Galleries

 

กำหนดการซ้อมรับปริญญา.jpg
กำหนดการซ้อมรับปริญญา.jpg
Untitled-กำหนด.jpg
Untitled-กำหนด.jpg