กิจกรรม "Dialogue with Dean" คณบดีพบนักศึกษารัฐศาสตร์ฯ


ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯทุกชั้นปี


ร่วมกิจกรรม "Dialogue with Dean" คณบดีพบนักศึกษารัฐศาสตร์ฯ

โดยเป็นกิจกรรมที่เปฺิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมพูดคุยแบบสบายๆกับคณบดี
เพื่อซักถามข้อสงสัย แนะนำ ในสิ่งที่นักศึกษาสนใจ


กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2560 
เวลา 16.30 - 17.30 น.
ณ ห้อง PSB 1101

Galleries

 

Untitled-2.jpg
Untitled-2.jpg