คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ ความสัมพันธ์เอเชีย-ยุโรป และการประชุมอาเซม
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ ความสัมพันธ์เอเชีย-ยุโรป และการประชุมอาเซม

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 
เวลา 11.00-12.30 น. 
ณ ห้อง PSB 1101


วิทยากร
นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ รองอธิบดีกรมยุโรป
นางฉัตรวดี จินดาวงษ์ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กองสหภาพยุโรป กรมยุโรป
นายอิทธิมนต์ สุมิตไพบูลย์ นักการทูตปฏิบัติการ กองสหภาพยุโรป กรมยุโรป

ผู้ดำเนินรายการ
อาจารย์ฑภิพร  สุพร
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการบรรยาย

 

Attachments

 

กำหนดการบรรยาย 7 มีค. (1).pdf

  • PDF
  • 131.16 kB
  • 2017-03-06 09:21:28

Galleries

 

--------------------.jpg
--------------------.jpg