เสวนาเด็กหลังห้อง #1 " London Attack 2017: การก่อการร้าย: บทเรียน ประสบการณ์ และความทรงจำ"
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

เสวนาเด็กหลังห้อง #1
London Attack 2017: การก่อการร้าย: บทเรียน ประสบการณ์ และความทรงจำ

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2559
เวลา 16.30-18.30 น. 
ณ ห้อง PSB 1204
 

โดย
อาจารย์ ดร. ชนินทร เพ็ญสูตร
อาจารย์มานิตา หนูสวัสดิ์
อาจารย์ฑภิพร สุพร
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนใจเข้าร่วม

Galleries

 

london-attack.jpg
london-attack.jpg