มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน


ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ขอความร่วมมือให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ใช้ความระมัดระวังการจราจรบนท้องถนนภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ถนนอย่างปลอดภัยและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทย

Galleries

 

สติ๊กเกอร์.jpg
สติ๊กเกอร์.jpg