ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประกาศ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ และผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำปหน่งพนักงานบริการทั่วไปด้านอาคารสถานที่

Attachments

 

ตารางเปลี่ยนแปลงวันประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์.pdf

  • PDF
  • 214.01 kB
  • 2016-08-15 14:16:43