ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดการสอบสัมภาษณ์ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอมสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไปด้านอาคารสถานที่

Attachments

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์.pdf

  • PDF
  • 207.16 kB
  • 2016-08-15 14:18:46