ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ด้านอาคารสถานที่

Attachments

 

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก.pdf

  • PDF
  • 24.39 kB
  • 2016-08-19 13:29:05