ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

Attachments

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบ.pdf

  • PDF
  • 134.95 kB
  • 2016-10-03 13:57:33