ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ด้านบริหารวิชาการ

Attachments

 

ประกาศรายชื่อ

  • PDF
  • 65.28 kB
  • 2016-10-11 10:06:08