ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถทางด้านวิชาการ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาการเมืองการปกครอง

Attachments

 

GOV (1).pdf

  • PDF
  • 44.83 kB
  • 2017-01-09 09:05:39