ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถทางด้านวิชาการ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาการระหว่างประเทศ

Attachments

 

IA.pdf

  • PDF
  • 48.08 kB
  • 2017-01-09 09:06:37