ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สำนักวิชาการระหว่างประเทศ

Attachments

 

20170203085630.pdf

  • PDF
  • 52.21 kB
  • 2017-02-03 08:53:02