ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สังกัดสำนักวิชาการเมืองการปกครอง

Attachments

 

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-ภาษาไทย.pdf

  • PDF
  • 567.60 kB
  • 2017-02-16 14:42:06

ประกาศรับสมัครอาจารย์ GOV. ก.พ.60.pdf

  • PDF
  • 147.41 kB
  • 2017-02-16 14:42:14