ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลการสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สำนักวิชาการเมืองการปกครอง

Attachments

 

ประกาศผลการสมัครสอบคัดเลือกอาจารย์ สำนักวิชาการเมืองการปกครอง (1).pdf

  • PDF
  • 35.10 kB
  • 2017-05-26 14:51:14