ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สำนักวิชาการเมืองการปกครอง

Attachments

 

ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สำนักวิชาการเมืองฯ E330033.pdf

  • PDF
  • 533.66 kB
  • 2017-05-31 16:05:16

ใบสมัคร.pdf

  • PDF
  • 567.60 kB
  • 2017-05-31 16:06:06