ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Attachments

 

รับสมัครอาจารย์ รปศ.E330035.pdf

  • PDF
  • 520.80 kB
  • 2017-06-21 14:32:36

ใบสมัครอาจารย์.pdf

  • PDF
  • 567.60 kB
  • 2017-06-21 14:35:30