ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Attachments

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf

  • PDF
  • 124.05 kB
  • 2017-08-07 11:04:33