ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องนโยบายสาธารณะ

Attachments

 

ประกาศกำหนดการ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์.pdf

  • PDF
  • 72.95 kB
  • 2017-09-18 14:37:46