ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E330036(HR), E330038(ทั่วไป) สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Attachments

 

ประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 3.pdf

  • PDF
  • 152.50 kB
  • 2018-02-19 10:09:37