ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E330033 สังกัดสำนักวิชาการเมืองการปกครอง

Attachments

 

ประกาศรับสมัคร(1).pdf

  • PDF
  • 167.53 kB
  • 2018-02-19 10:10:11