ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง E330035 (ด้านการคลัง) สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Attachments

 

ประกาศรายชื่อสอบ.pdf

  • PDF
  • 67.58 kB
  • 2018-03-07 08:45:57