เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาการระหว่างประเทศ

Attachments

 

ประกาศเลื่อน.pdf

  • PDF
  • 36.58 kB
  • 2018-07-23 15:40:04