ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(ด้านบริหารวิชาการ)

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันเวลาสอบ วิชาสอบ สถานที่สอบ การสอบคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแน่งพนักงานปฏิบัติงาน(ด้านบริหารวิชาการ)

Attachments

 

รายละเอียดกำหนดการสอบ.pdf

  • PDF
  • 315.06 kB
  • 2017-06-26 08:36:08

รายชื่อสอบข้อเขียนแนบประกาศ.pdf

  • PDF
  • 186.95 kB
  • 2017-06-26 08:35:59