ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงาน โครงการจัดตั้งสถาบันนโยบายสาธารณะ (CMU School of Public Policy)

Attachments

 

ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน.pdf

  • PDF
  • 44.52 kB
  • 2017-07-18 19:33:43