ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภททุนที่ให้แก่นักศึกษาจากประเทศอาเซียนที่เข้ามาศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยไทย เพื่อเป็น "ผู้ช่วยนักวิจัย" ของอาจารย์ที่ปรึกษาไทย ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) ประชาสัมพันธ์รายละเอียดทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภททุนที่ให้แก่นักศึกษาจากประเทศอาเซียนที่เข้ามาศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยไทย เพื่อเป็น "ผู้ช่วยนักวิจัย" ของอาจารย์ที่ปรึกษาไทย ประจำปี 2560 อาจารย์/นักศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องสามารถสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2560 ​

รายละเอียดเพิ่มเติม
 

Attachments

 

242-Fund-ทุนคปกสำหรับนศอาเซียน2560.pdf

  • PDF
  • 1.12 MB
  • 2016-10-30 11:14:08