แจ้งผลพิจารณาคัดเลือกอาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยม นักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปี 2559

สำนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารงานวิจัย แจ้งผลพิจารณาคัดเลือกอาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยม นักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น  รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปี 2559
และจะมีพิธีประกาศผลและมอบช่อดอกไม้ในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559

 รายละเอียดเพิ่มเติม

Attachments

 

247-Oth-ผลพิจารณาช้างทองคำ2559 (1).pdf

  • PDF
  • 303.79 kB
  • 2016-10-30 11:18:32