สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดรับข้อเสนอการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดรับข้อเสนอการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบ NRMS ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2070 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Attachments

 

251-Fund-พัฒนากระบวนการยุติธรรม2560-DL30Nov16-new.pdf

  • PDF
  • 676.91 kB
  • 2016-10-30 11:26:33

234-Fund&Con-การพัฒนากระบวนการยุติธรรม-3Nov16.pdf

  • PDF
  • 305.45 kB
  • 2016-10-30 11:31:32