การเผยแพร่ผ่านสื่อของ อาจารย์ ดร.ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร "12 ปีตากใบ"เหยื่อยังลืมไม่ได้ กับพลวัตคนรุ่นใหม่และโฮมโกรว์น"

อาจารย์ ดร.ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองการปกครองคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ให้สัมภาษณ์พิเศษในบทความเรื่อง "12 ปีตากใบ"เหยื่อยังลืมไม่ได้ กับพลวัตคนรุ่นใหม่และโฮมโกรว์น" สำนักข่าวอิศรา.  31 ตุลาคม.  

อ่านบทสัมภาษณ์