การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 "ประชากรและสังคม 2560" ในหัวข้อ "สุขภาวะทางเพศ และความเป็นธรรมทางอนามัยเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด"

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 "ประชากรและสังคม 2560" ในหัวข้อ "สุขภาวะทางเพศ และความเป็นธรรมทางอนามัยเจริญพันธุ์:  ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด" ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เปิดบทความเพื่อร่วมนำเสนอถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ipsr.mahidol.ac.th/AnnualConference (เว็บไซต์ยังเปิดดูไม่ได้นะคะ) ​

Galleries

 

272-Con-Population&Social13th-30Jun17.jpg
272-Con-Population&Social13th-30Jun17.jpg