การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นที่ 6

ารอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นที่ 6 ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ​
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

Attachments

 

271-Training-การบริหารชุดโครงการวิจัย-รุ่น6-15-16Dec16.pdf

  • PDF
  • 292.58 kB
  • 2016-12-01 10:08:27