สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิจัย และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์ 
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิจัย และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 6 หลักสูตร

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ 
www.drmanage.com

Attachments

 

026-Training-6หลักสูตร-IRDSTOU.pdf

  • PDF
  • 108.11 kB
  • 2017-02-06 11:12:20