สัมมนาวิชาการ หัวข้อ "Open Data: an Approach for Thailand's Open Governance"


 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาสัมนาวิชาการในรูปแบบการบรรยาย Academic Seminar  ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์


วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560  

ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ
เวลา 10.00 - 12.00 น.


หัวข้อ "Open Data: an Approach for Thailand's Open Governance" 

วิทยากรโดย
คุณทศพล เชี่ยวชาญประพันธ์
นักวิเคราะห์อาวุโส
ส่วนวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูล ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานรัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)


ดร.ทิพย์ศริน ภัคธนกุล
เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์อาวุโส
ส่วนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
สำนักงานรัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)


วิทยากรร่วมเสวนา อาจารย์ ดร.อุดมโชค อาษาวิมลกิจ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

1. บทความเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทั
2. บทสัมภาษณ์ของผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด
3. Power point ประกอบการบรรยาย


 
สนใจลงทะเบียนร่วมรับฟัง

(ขอความกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนวันงาน เพื่อทางคณะจะได้จัดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมแก่จำนวนเข้าร่วม)
 
ทั้งนี้ สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวในระบบออนไลน์ไว้แล้ว จะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
หากท่านใดไม่ได้รับอีเมล โปรดติดต่องานวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์ 0-5394-2989 ต่อ 145 อีเมล 
research.polcmu@gmail.com 
 

  

Attachments

 

1. รวมบทความเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล.pdf

  • PDF
  • 720.62 kB
  • 2017-03-14 13:41:18

2. รวมบทสัมภาษณ์ ดร.ศักดิ์ website OpenGov Asia.pdf

  • PDF
  • 160.61 kB
  • 2017-03-14 13:41:26

สไลด์ Open Data มช..pdf

  • PDF
  • 2.49 MB
  • 2017-03-14 13:52:06

Galleries

 

open-Data.jpg
open-Data.jpg