สำนักงานมหาวิทยาลัยศูนย์บริหารงานวิจัย(TLO) ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน"มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา"(IP fair 2017)

ด่วน

สำนักงานมหาวิทยาลัยศูนย์บริหารงานวิจัย(TLO)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน"มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา"(IP fair 2017)
จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ดังนี้
 1. เชิญร่วมแสดงผลงานนวัตกรรม (โดยสมัครผ่านหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ ศูนย์บริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2560) 
 2. เชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2017) ในระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร H103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

รายละเอียดเพิ่มเติม

Attachments

 

095-Con-สมัครแสดงผลงาน-IPFair2017-4-7May17.pdf

  • PDF
  • 615.70 kB
  • 2017-03-30 10:08:19