คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้ง Film club


คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำลังดำเนินการจัดตั้ง Film club เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ปัญหาการเมืองและปัญหาสังคมโดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อ ซึ่งจะมีกิจกรรมการจัดโปรแกรมฉายหนัง สร้างเวทีสนทนาระหว่างนักวิชาการ ผู้กำกับภาพยนตร์ และนักศึกษาตลอดจนปชช.ทั่วไปทั้งในมหาวิทยาลัย ในประเทศและนอกประเทศตลอดจน ในและนอกมหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งสำหรับนศ.ที่มีความสนใจแจ้งชื่อได้ที่ฝ่ายกิจการนศ. หรืออาจารย์โดยตรง อีเมล์; kumsupa@hotmail.com
**นอกจากนี้ต้องการเร่งด่วนคือรับนศ.ที่มีความสามารถในการคิดประเด็นทางสังคมในtheme; Urban life in Southeast Asiaเพื่อทำงานร่วมกับนศ.Media Art and Designคณะวิจิตรศิลป์ เพื่อเข้าร่วมโครงการประกวดหนังสารคดี

Galleries

 

Untitled-32-p1.jpg
Untitled-32-p1.jpg