ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครการทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (EPTUS) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1


ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครการทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (EPTUS)ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1

นักศึกษาที่สนใจสมัคร สามารถ
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-download.php 

และส่งใบสมัครได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียดเพิ่มเพิม

Attachments

 

EPTUS 2560.pdf

  • PDF
  • 148.01 kB
  • 2017-02-20 11:02:33