เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Meiji University ประเทศญี่ปุ่น ประจำภาคการศึกษา Fall 2017

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Meiji University ประเทศญี่ปุ่น ประจำภาคการศึกษา Fall 2017
ผู้สนใจสามารถ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.meiji.ac.jp/cip/english/undergraduate/economics/df0k110000001ae8.html หรือติดต่องงานวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ
เพื่อรับทราบข้อมูลการสมัครในรายละเอียด ต่อไป หมดเขตการสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2560