เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Hirosaki University, Japan

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Hirosaki University, Japan
โดยนักศึกษาที่
สนใจสามารถสอบถามและยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ 

หมดเขตส่งเอกสารการสมัคร ภายในวัน 24 กุมภาพันธ์ 2560

Attachments

 

Hirosaki University.pdf

  • PDF
  • 167.63 kB
  • 2017-02-20 16:13:32