เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Temasek Foundation Specialists' Community Action and Leadership Exchange Program (TF SCALE) 2017

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Temasek FoundationSpecialists' Community Action and Leadership Exchange Program (TF SCALE) 2017
นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้
โดยตรง ที่ฝ่ายโครงการต่างประเทศ สถาบันภาษา มช. 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Attachments

 

Temasek.pdf

  • PDF
  • 241.08 kB
  • 2017-02-21 08:37:44