ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Attachments

 

ประกาศฯนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ(คณะรัฐศาสตร์ฯ).pdf

  • PDF
  • 160.04 kB
  • 2017-02-23 15:37:32