เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการสัมมนานักศึกษา The 8th International Students Forum (ISF)

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่สนใจ เข้าร่วม
โครงการสัมมนานักศึกษา The 8th International Students Forum (ISF)
เพื่อไปนำเสนองาน ภายใต้หัวเรื่อง The role of Institution in the era of globalization


ในระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2560 ณ Faculty of Economics, Oita University ประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติ

 1. เป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 2 – 3
 2. เป็นผู้มีผลการเรียนดี
 3. เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
เอกสารในการสมัคร
 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
 2. เรียงความภาษาอังกฤษภายใต้หัวเรื่อง The role of Institution in the era of globalization จำนวนไม่น้อยกว่า 500 คำ
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (transcript)
 4. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ EPTUS
 
นักศึกษาที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและส่งเอกสารการสมัครได้
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2560 (ก่อน 12.00 น.) ที่พี่ปุย งานวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ email: batzpuy@gmail.com
 

Attachments

 

Application Form.docx

 • DOCX
 • 15.50 kB
 • 2017-03-28 14:46:25

ISF, Oita, Japan.pdf

 • PDF
 • 16.63 kB
 • 2017-03-28 14:47:03