ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย ปีการศึกษา 2560

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย ปีการศึกษา 2560
ดังนี้
1. สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 60
2. สำหรับนักศึกษารับทุนต่อเนื่อง รหัส59

Attachments

 

20170331105254.pdf

  • PDF
  • 122.58 kB
  • 2017-03-31 11:29:26

20170331105213.pdf

  • PDF
  • 133.63 kB
  • 2017-03-31 11:29:33