ขอเชิญ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นขอเชิญน้องๆ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น
            คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จาก Faculty of Political Science and Economics, Meiji University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมให้การบรรยายพิเศษ แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ ในหัวเรื่อง Regional Cooperation in Mekong Sub region โดยอาจารย์อัจฉรียา สายศิลป์ อาจารย์จากสำนักวิชาการระหว่างประเทศ และเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ นักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ฯ ได้เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษอันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการเมือง และการระหว่างประเทศ พร้อมด้วยมีโอกาสในการทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการทำกิจกรรมในห้องเรียนร่วมกับเพื่อนนักศึกษาชาวญี่ปุ่น จึงขอประกาศรับสมัครน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว  
คุณสมบัติ

  1. เป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 1 – 3
  2. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี – ดีมาก
  3. มีความสนใจในวัฒนธรรม ประเพณีและประเทศญี่ปุ่น
วันเวลาและสถานที่ ในการเข้าร่วมกิจกรรม
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง PSB 1302

 การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
น้องๆ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่นี่ และยื่นเอกสารการสมัครได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ (พี่ปุย) คณะรัฐศาสตร์ฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่10 สิงหาคม 2560 น้องๆ ที่ติดเรียนสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารใบลาในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ค่ะ


 

Attachments

 

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษและทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น.docx

  • DOCX
  • 16.33 kB
  • 2017-08-03 14:30:16

Galleries

 

---------.jpg
---------.jpg