คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีฯ

 


คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นายรัชมงคล แสนวันดี รหัสนักศึกษา 581910153 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกจาก 
สถานทูตสหรัฐฯ ได้เป็นเยาวชนไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Fall 2017 YSEALI Academic Fellowship Institutes ที่ประเทศสหรัฐฯ ณ Northern Illinois University ระหว่างวันที่ 7 กันยายน-13 ตุลาคม 2560 

Galleries

 

รูป1.jpg
รูป1.jpg