+66 0539 42960
+66 0539 42988

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และสร้างเเนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565

Image Description

By Administrator

2022-01-28 10:13:42 | 4 months ago

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร เพ็ญสูตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เเละเจ้าหน้าที่คณะฯ ได้เข้าพบ ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเละคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกมัธยม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และสร้างเเนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมทั้งสร้างผู้เรียนที่มีทักษะและสมรรถนะที่พร้อมรับกับความต้องการของผู้เรียนในอนาคต ต่อไป
Share:

Image description

IMG01.JPG

1.70 MB

Image description

IMG02.JPG

1.63 MB

Image description

IMG03.JPG

1.39 MB

Image description

IMG04.JPG

1.25 MB

Image description

IMG05.JPG

1.29 MB

Image description

IMG06.JPG

1.50 MB

Image description

IMG07.JPG

1.45 MB

Image description

IMG08.JPG

1.50 MB

Image description

IMG09.JPG

1.69 MB

Image description

IMG10.JPG

1.48 MB

Image description

IMG11.JPG

1.37 MB

Image description

IMG12.JPG

1.46 MB

Image description

IMG13.JPG

1.31 MB

Image description

IMG14.JPG

1.49 MB

Image description

IMG15.JPG

1.43 MB

Image description

IMG16.JPG

1.43 MB

Image description

IMG17.JPG

1.56 MB

Image description

IMG18.JPG

1.61 MB

Image description

IMG19.JPG

1.47 MB

Image description

IMG20.JPG

1.47 MB