+66 0539 42960
+66 0539 42988

คณะรัฐศาสตร์ฯ และโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมระยะสั้นในรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

Image Description

By Administrator

2022-02-22 10:07:17 | 4 months ago

ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร เพ็ญสูตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เเละอาจารย์ ดร.สุพิชฌาย์ ปัญญา อาจารย์สำนักวิชาการเมืองการปกครอง ได้เดินทางเข้าพบนายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เเละคณะผู้บริหารโรงเรียนฯ เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมระยะสั้นในรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต ของคณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์ฯ ยังได้จัดกิจกรรมแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นพลเมืองโลก โดยนักเรียนได้ฝึกตั้งคำถามกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัว การยอมรับความเเตกต่างและความหลากหลายในสังคม ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการนำเสนอ เป็นต้น
Share:

Image description

IMG001.JPG

1.16 MB

Image description

IMG002.JPG

1.20 MB

Image description

IMG003.JPG

1.15 MB

Image description

IMG004.JPG

1.00 MB

Image description

IMG005.JPG

0.98 MB

Image description

IMG006.JPG

1.03 MB

Image description

IMG007.JPG

970.79 kB

Image description

IMG008.JPG

1.05 MB

Image description

IMG009.JPG

0.99 MB

Image description

IMG010.JPG

1.06 MB

Image description

IMG011.JPG

1.09 MB

Image description

IMG012.JPG

1.00 MB

Image description

IMG013.JPG

0.96 MB

Image description

IMG014.JPG

1.06 MB

Image description

IMG015.JPG

1.06 MB

Image description

IMG016.JPG

1.07 MB

Image description

IMG017.JPG

0.97 MB

Image description

IMG018.JPG

1.03 MB

Image description

IMG019.JPG

920.58 kB

Image description

IMG020.JPG

899.43 kB

Image description

IMG021.JPG

0.96 MB

Image description

IMG022.JPG

1.04 MB

Image description

IMG023.JPG

1.03 MB

Image description

IMG024.JPG

1.01 MB

Image description

IMG025.JPG

935.08 kB

Image description

IMG026.JPG

1.04 MB

Image description

IMG027.JPG

852.33 kB

Image description

IMG028.JPG

969.03 kB

Image description

IMG029.JPG

935.09 kB

Image description

IMG030.JPG

1.06 MB

Image description

IMG031.JPG

1.01 MB

Image description

IMG032.JPG

0.96 MB

Image description

IMG033.JPG

1.00 MB

Image description

IMG034.JPG

1.03 MB

Image description

IMG035.JPG

0.99 MB

Image description

IMG036.JPG

1.00 MB

Image description

IMG037.JPG

1.00 MB

Image description

IMG038.JPG

1.00 MB

Image description

IMG039.JPG

0.99 MB

Image description

IMG040.JPG

1.10 MB

Image description

IMG041.JPG

1.05 MB

Image description

IMG042.JPG

961.21 kB

Image description

IMG043.JPG

475.27 kB