+66 0539 42960
+66 0539 42988

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าพบปะหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565

Image Description

By Administrator

2022-03-10 10:26:45 | 2 months ago

ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Share:

Image description

IMG01.JPG

1.23 MB

Image description

IMG02.JPG

1.05 MB

Image description

IMG03.JPG

722.07 kB

Image description

IMG04.JPG

740.76 kB

Image description

IMG05.JPG

824.54 kB

Image description

IMG06.JPG

883.80 kB

Image description

IMG07.JPG

687.25 kB

Image description

IMG08.JPG

723.26 kB

Image description

IMG09.JPG

687.44 kB

Image description

IMG10.JPG

0.98 MB

Image description

IMG11.JPG

765.08 kB

Image description

IMG14.JPG

766.64 kB

Image description

IMG15.JPG

974.47 kB

Image description

IMG16.JPG

745.39 kB

Image description

IMG17.JPG

740.21 kB

Image description

IMG18.JPG

821.47 kB

Image description

IMG19.JPG

786.43 kB

Image description

IMG20.JPG

801.68 kB

Image description

IMG21.JPG

804.52 kB

Image description

IMG22.JPG

833.84 kB

Image description

IMG23.JPG

806.47 kB

Image description

IMG24.JPG

756.26 kB

Image description

IMG25.JPG

798.32 kB

Image description

IMG26.JPG

836.87 kB

Image description

IMG27.JPG

884.10 kB

Image description

IMG28.JPG

841.20 kB

Image description

IMG29.JPG

743.67 kB

Image description

IMG30.JPG

800.80 kB

Image description

IMG31.JPG

861.95 kB

Image description

IMG32.JPG

875.96 kB

Image description

IMG33.JPG

960.92 kB

Image description

IMG34.JPG

0.96 MB

Image description

IMG35.JPG

935.94 kB

Image description

IMG36.JPG

868.18 kB

Image description

IMG37.JPG

781.19 kB

Image description

IMG38.JPG

968.89 kB

Image description

IMG39.JPG

975.45 kB

Image description

IMG40.JPG

948.56 kB

Image description

IMG41.JPG

875.98 kB

Image description

IMG42.JPG

933.81 kB