+66 0539 42960
+66 0539 42988

การให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565

Image Description

By Administrator

2022-03-11 16:36:13 | 2 months ago
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ ดร. ศศิพัชร์ ชัยศิริบดินทร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และ นางสาวสุภีฤทัย บัวแก้ว พนักงานปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับ คุณ Vi Jacobs-Nhan และ คุณ Montakan Tanchaisawat เจ้าหน้าที่จากกงสุลสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสพา Mr. Thomas Banyacski ตำแหน่ง Consultant พร้อมด้วย Ms. Kay Mayfield ตำแหน่ง Senior Advisor, Mr. Aftan Snyder ตำแหน่ง Consultant และ Mr. Matt Dotzler ตำแหน่ง Consultant จากฝ่าย Public Diplomacy and Public Affairs Office of Policy, Planning and Resources เจ้าหน้าที่จากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม American Corner Chiang Mai เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 พร้อมกันนี้ ได้มีการนำชม American Corner อีก 3 แห่งในประเทศไทย โดย American Hub จาก สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยที่กรุงเทพฯ ผ่านทางออนไลน์แบบเสมือนจริง (Virtual) จาก Mahasarakam American Corner, Yala American Corner และ American Corner Pattani ด้วยShare:

Image description

IMG01.JPG

589.89 kB

Image description

IMG02.JPG

517.31 kB

Image description

IMG03.JPG

934.94 kB

Image description

IMG04.JPG

405.21 kB

Image description

IMG05.JPG

850.29 kB

Image description

IMG06.JPG

437.94 kB

Image description

IMG07.JPG

757.88 kB

Image description

IMG08.JPG

380.23 kB

Image description

IMG09.JPG

0.97 MB

Image description

IMG11.JPG

364.74 kB

Image description

IMG12.JPG

880.93 kB

Image description

IMG13.JPG

428.02 kB

Image description

IMG14.JPG

766.03 kB

Image description

IMG15.JPG

355.11 kB

Image description

IMG16.JPG

333.65 kB

Image description

IMG17.JPG

383.57 kB

Image description

IMG18.JPG

366.96 kB

Image description

IMG19.JPG

954.74 kB

Image description

IMG20.JPG

1.03 MB

Image description

IMG21.JPG

572.77 kB